STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TULCEA este unitate de interes public subordonata Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ''Gheorghe Ionescu Sisesti''Bucuresti
            A fost īnfiintat? īn anul 1980, ca Statiune de Cercetare si Productie a Cartofului - prin Decretul Consiliului de Stat nr.38 /1977 ca unitate de cercetare - dezvoltare īn subordinea  Academiei de ?tiin?e Agricole si Silvice ''Gheorghe Ionescu Sisesti, si a Institutului de Cercetare si Productie a Cartofului Brasov .
      Intre anii 1991-2001,Statiunea de Cercetare pentru Producerea Cartofului Tulcea,a functionat ca unitate in curs de reorganizare,potrivit art.2 din H.G.nr. 100/1991,iar pana in anul 2006 a functionat potrivit Lg.290/2002 ,modificata prin O.G.nr.62/2002, O.G.nr.78/2003 si Lg.525/2004,ca Statiune de Dezvoltare pentru Cultura Cartofului Tulcea.
      In anul 2006 a fost infiintata conform H.G.1460/2006 ca Statiune de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice''Gheorghe Ionescu Sisesti''Bucuresti,functionand conform Legii nr.45/2009,Legii 72/2011 si reorganizata conform H.G.705/2017;
      Perioada de dupa 1989 a adus  schimbari  atat in structura organizatorica a statiunii cat si in cea a cercetarii.Reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra pamantului potrivit Legii 18/1991, afecteaza in mod substantial patrimoniul funciar al statiunii.
      Obiectul actual de activitate este,cercetarea aplicativa si dezvoltarea tehnologica,producerea, multiplicarea si comercializarea de seminte, material saditor, transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, instruirea profesionala, servicii de expertiza si consultanta.